Försvar och militärhistoria

Här samlar jag vad jag skrivit i ovan ämne av blogginlägg, artiklar, uppsatser, etc. Senaste överst. Länkarna går till båda mina bloggar, du hittar alltid tillbaka till ”rätt” blogg genom länk till höger i menyhuvudet!

Tavlan gav spännande spaning på fransk-tyska kriget
Jag ärvde för 50 år sen en tavla som sades föreställa vapenstilleståndet i fransk-tyska kriget 1870-1871. Åren gick, men efter ett halvt århundrade ställde jag mig i år 2023 plötsligt frågan: Gör den? Läs min spaning!

Försvarshögskolans kurs om totalförsvar kan vara den viktigaste!

Fick du höra något om första världskriget?

Om skyttegravarna under första världskriget, uppsats vid Linnéuniversitetet.

Försvarsmakt och demokrati skyddar oss mot Naturskyddsföreningen

Kära Husiebibliotek, hör ni ännu kanonerna?

Klaga på pressen har vi gjort sen åtminstone 1644!

Källor till studier av 1600-talets krig när dessa utspelade sig i Malmö med omnejd

I bokform
Om dansk-svenska kriget 1644: ”En skärskådning av historiska fakta om belägringen av Malmö 1644”. I Elbogen 2021, årsbok för Malmö Kulturhistoriska Förening på vars hemsida du kan köpa den. (I Malmö kan du också införskaffa den hos Stadsarkivet eller låna den på Husiebiblioteket, till exempel.)