Följ Krondikets färd genom Åkersberga

Jag läste om Krondiket i Kulturstigar, Häfte 2, utgivet av fina Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening. Tänkte att den vill jag följa från källa till hav och dokumentera i ord och bild. Här är resultatet!
  Vattensamlingen ligger strax utanför golfbanan och nås genom en promenad över knagglig mark bakom köpcentret vid Pilstugetorget, i bakgrunden på första fotot syns väg 276.
Här börjar alltså idag den av människor skapade vattenränna som går under namnet Krondiket vilket skvallrar om dess tidigare rättsskipande funktion att skilja ägor åt. Krondiket kan i sin tur vara en kvarvarande åskådliggörande rest av Långhundraledens mittersta sträckning genom Åkersberga, den mittemellan den västliga som gick från Tunafjärden via Storträsket och upp till Stavaviken och den östliga genom området för dagens Åkers kanal och upp till Prästfjärden. I ovan nämnda skrift kan man läsa mer på sidorna 38-53 om Långhundraleden och Krondiket.
I den karga biotopen finns här ändå såväl rara blommor som häckande tofsvipor, sothöns, vattensorkar och rovfåglar. I bakgrunden på bild 2 syns Husby. Vänder man ryggen åt dammen så ser man på bild 3 början på Krondiket som alltså har ett kulverterat utflöde från sagda vattenpöl.
Nu ska vi följa dikets ganska raka sträckning ner till och ut i Trälhavet!

 

Vattnets färd går i början genom ett helikopterföretags område så man gör bäst i att lämna fältet där källan är och gå ut på Långhundravägen, som ju åt ena hållet går till golfklubben, men vi går ner till Svinningevägen istället och rundar Pilstugehöjden för att gå in en liten bit på infartsvägen upp till helikopterföretaget. På andra fotot ser vi hur Krondiket kommer mot oss från källan i norr.
Dagens synliga källa vill säga. För står man vid vad det lilla fotot ovan visar så har man några meter väster därom ett annat dike, se första bilden nedan, som är draget ett femtiotal meter rakt från nordväst där det har kommit fram från en öppen ränna vid en sluten brunn några meter in till höger, se andra bilden nedan.
Med ögat kan man dock fortsätta linjen bakåt från det dikets nordliga bana på bilden närmast nedan och tänka sig uppåt i en nordvästlig båge längs med vattenpölarna på golfbaneområdet ända till Stavaviken, och så här löpte förmodligen den mellersta av långhundraleder också genom bygden. Kanske är Krondiket från Trälhavet och hit även ett fysiskt minne av ståtligare vattentider?

I vilket fall så samlas rännorna på norrsidan av Svinningevägen, se nedan, för att gå under densamma på Krondikets fortsatta färd söderut:

Innan vi går över Svinningevägen ska vi först titta på ett numer litet rött ruckel till vänster om infartsvägen till helikopterföretaget vid Svinningevägen. Uthuset står öster om Husby och hänger ihop med den husklungan på så sätt att det här var Husbys tvätthus. Öster om tvätthuset har det funnits en vattenkälla, men idag är där bara ett gyttjigt dike. Näst sista fotot ovan visar hur Krondiket kommer fram på sydsidan av Svinningevägen efter att ha gått i kulvert under vägen, sista bilden visar hur det ser ut om man vänder ryggen mot Svinningevägen och blickar söderut istället. Vassranden som döljer Krondiket löper bredvid Näsvägen tills den kulverterat korsar densamma.

    

På första fotot nedan kommer Krondiket synligt mot oss från norr men går här under Näsvägen. På bild 2 tittar diket fram igen och går i en vassrand ner mot och förbi brandstationen. Diket går ovan jord fram till järnvägen. Sen kulverteras det genom företagsområdet som är beläget mellan järnväg och Sågvägen. Vet man att Krondiket finns så anas sträckningen på sista bilden. Lägg märke till flaggorna vid Sågvägens rondell.

 

På andra sidan av rondellen dyker ån upp igen, bild 1 nedan, och ringlar sig därefter ner till Hjulvägen som kommunen nu har förlängt och iordningsställt för färd från Näsvägen till Båthamnsvägen. Här vid Hjulvägen vinklar Krondiket in sig för att gå rakt under vägen, se bild 3. Innan det gör det så på bild 2 nedan syns i fonden en av flaggorna vid Sågvägens rondell. Sista fotot visar arrangemanget för att dels få vattnet under Hjulvägen, dels behålla bilar och fotgängare på vägen.

   

Kulverten släpper ut ån söder om Hjulvägens nya förlängning och en träbro leder kommande fotgängare och cyklister över vattenflödet, väldigt gediget anlagd konstruktion! Väster om ån börjar en stig vid trottoaren och leder, vad jag tror, genom ett öppet naturområde ända ner till Trälhavet. Stigen följer då diket på dess västsida, verkar spännande att provgå!

Annars kan man gå Hjulvägen ut till Båthamnsvägen och ta den ner till Trälhavets Båtklubb och fortsätta till vägens slut vid stenkajen där småbåtar släpps i eller dras upp. Här längst bort kan du gå in mellan båtarna du ser på fotot och står då efter några meter på en liten stenbro, foto 2 nedan. Tittar du norrut ser du ån och naturområdet jag tror stigen jag nämnde går igenom.

  

Vänder du blicken söderut, bild nedan, anas Trälhavet genom grönskan. Krondiket har nått sitt mål efter en ganska rak färd från norra Åkersberga och hit. Ett par kilometer som kan ta ett par timmar att gå eftersom man måste göra omvägar för att möta upp Krondiket efter kulverteringar och sträckningar genom fält inte möjliga att vandra vid. Och för att det är mycket att titta på såväl av kulturlandskap som naturområden med biologisk mångfald.

Jag skulle jättegärna vilja gå en guidad vandring längs Krondiket och få veta mer om vad jag idag ser av växter, fåglar och insekter samt om landskapets förändring från istid till idag. Här finns mycket att titta på för både folk och vovvar. 🙂

 

Så här såg det ut runt Krondiket på 1950-talet!