Följ Krondikets färd genom Åkersberga

Jag läste om Krondiket i Häfte 2 av Kulturstigar, utgivna av fina Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening. Tänkte att den vill jag följa från källa till hav och dokumentera i ord och bild. Här är resultatet!
Klicka på ett foto så ser du dem alla efter varandra i stort och obeskuret format!

Radanvisningarna förutsätter du ser tre bilder på varje rad vilket inte stämmer i en mobilvisning.

Rad 1: Vattensamlingen ligger strax utanför golfbanan och nås genom en promenad över knagglig mark bakom köpcentret vid Pilstugetorget, i bakgrunden syns väg 276. Här börjar den vattenränna som går under namnet Krondiket vilket skvallrar om dess tidigare funktion att skilja ägor åt. Krondiket är i sin tur den kvarvarande resten av en sräckning av Långhundraleden, en mittemellan den västliga som gick från Tunafjärden via Storträsket och upp till Stavaviken och den östliga genom området för dagens Åkers kanal och upp till Prästfjärden. I ovan nämnda skrift kan man läsa mer på sidorna 38-53 om Långhundraleden och Krondiket. I den karga biotopen finns här ändå såväl rara blommor som häckande tofsvipor, sothöns, vattensorkar och rovfåglar. I bakgrunden på mittbilden syns Husby.Vänder man ryggen åt dammen ser man början på Krondiket som alltså har ett kulverterat utflöde från den lilla sjön. Nu ska vi följa dikets ganska raka sträckning ner till och ut i Trälhavet!

Rad 2: Vattnets färd går i början genom ett helikopterföretags område så man gör bäst i att lämna fältet där källan är och gå ut på Långhundravägen, som ju går till golfklubben, och ner till Svinningevägen, runda Pilstugehöjden och gå in en liten bit på infartsvägen som åt höger går upp till helikopterföretaget. Mittbilden visar hur Krondiket kommer mot oss från källan i norr och bilden till höger hur den fortsätter mot söder där den först ska gå i kulvert under Svinningevägen.

Rad 3 och 4: Innan vi går över Svinningevägen ska vi först titta på ett numer litet rött ruckel till vänster om infartsvägen vid Svinningevägen. Det står öster om Husby och hänger ihop med den husklungan på så sätt att det här var Husbys tvätthus. Öster om huset i trädklungan har det funnits en vattenkälla, men idag är där bara ett gyttjigt dike. Rad 4, mittbild visar hur Krondiket kommer fram på sydsidan av Svinningevägen efter att ha gått i kulvert under vägen, nästa bild visar hur det ser ut om man vänder ryggen mot Svinningevägen och blickar söderut. Vassranden som döljer Krondiket löper bredvid Näsvägen tills den kulverterat korsar den.

Rad 5: Här når Krondiket fram till att gå under Näsvägen, på mittbilden tittar den fram igen och går i en vassrand ner mot och förbi brandstationen. Den går ovan jord fram till järnvägen. Sen kulverteras den genom företagsområdet som är beläget mellan järnväg och Sågvägen. Vet man att Krondiket finns så anas sträckningen på sista bilden. Lägg märke till flaggorna vid Sågvägens rondell..

Rad 6: På andra sidan av rondellen dyker ån upp igen och ringlar sig därefter ner till Hjulvägen som kommunen nu har förlängt och iordningsställer för färd från Näsvägen till Båthamnsvägen. Här vid Hjulvägen vinklar Krondiket in sig för att gå rakt under vägen. På mittbilden syns en av flaggorna i fonden. Sista fotot på raden visar arrangemanget för att få vattnet under Hjulvägen, men behålla bilar och fotgängare på vägen.

Rad 7: Kulverten släpper ut ån söder om Hjulvägens nya förlängning och en träbro leder kommande fotgängare och cyklister över vattenflödet, väldigt gediget anlagd konstruktion! Väster om ån börjar en stig vid trottoaren och leder, vad jag tror, genom ett öppet naturområde ända ner till Trälhavet. Stigen följer då diket på dess västsida, verkar spännande att provgå!

Rad 8: Annars kan man ta Båthamnsvägen ner till Trälhavets Båtklubb och fortsätta vägen in där till dess slut vid stenkajen där småbåtar släpps i eller dras upp. Här längst bort kan du gå in mellan båtarna du ser på fotot till vänster och står då efter några meter på en liten stenbro. Tittar du norrut ser du ån och naturområdet jag tror stigen jag nämnde går igenom.

Rad 9: Vänder du blicken söderut anas Trälhavet genom grönskan. Krondiket har nått sitt mål efter en ganska rak färd från norra Åkersberga och hit. Ett par kilometer som kan ta ett par timmar att gå eftersom man måste göra omvägar för att möta upp Krondiket efter kulverteringar och sträckningar genom fält inte möjliga att vandra vid. Och för att det är mycket att titta på såväl av kulturlandskap som naturområden med biologisk mångfald.