Artlistor, utflykter

Riddersholms naturreservat 22 maj 2021, med Naturskyddsföreningen Österåker

 1.  Bofink 🙂
 2. S.t Pers nycklar
 3. Humleblomster alias Mormors nattmössa
 4. Mellansveriges ostligaste punkt. 🙂
 5. Havtorn
 6. Vild gräslök
 7. Mandelblom
 8. Kirskål
 9. Stor tofsäxing, Sveriges enda växtplats
 10. Brännässla
 11. Svalört
 12. Rödblära
 13. Gullviva, vitsippa, maskros
 14. Teveronica alias Mormors glasögon
 15. Spenört
 16. Skogsbingel
 17. Ramslök
 18. Liljekonvalj
 19. Stor rams
 20. Backlök
 21. Hassel
 22. Ormbär
 23. Vätteros
 24. Tandrot
 25. Ekorrbär
 26. Nagelört alias Vårrågblomma
 27. Nässelklocka
 28. Granskott
 29. Kabbeleka
 30. Älggräs
 31. Stor nunneört
 32. Getrams
 33. Smörblomma med solitärt jätteblad alias Lundsmörblomma
 34. Adam & Eva
 35. Tätört
 36. Skogsnycklar
 37. Tvåblad
 38. Bergrör

Angarnssjön 8 maj 2021, med Naturskyddsföreningen Österåker

 1. Taltrast
 2. Sångsvan
 3. Bläsgås
 4. Stjärtand
 5. Bläsand
 6. Grågås
 7. Sothöna
 8. Sävsparv
 9. Gulärla
 10. Skrattmås
 11. Sånglärka
 12. Kricka
 13. Rödbena
 14. Brushane
 15. Tofsvipa
 16. Knipa
 17. Vigg
 18. Skedand
 19. Brun kärrhök
 20. Bofink
 21. Gluttsnäppa
 22. Gröngöling
 23. Lövsångare
 24. Rödhake
 25. Grönfink

Domarudden 2 maj 2021, med Naturskyddsföreningen Österåker

 1. Tussilago
 2. Vitsippa
 3. Gullpudra
 4. Ängsfräken
 5. Kransmossa
 6. Väggmossa
 7. Cypressfläta
 8. Husmossa
 9. Fönsterlav
 10. Grå renlav
 11. Gulvit renlav
 12. Islandslav
 13. Vitmossa
 14. Vårfryle
 15. Björkticka
 16. Husmask
 17. Murkla
 18. Gullviva
 19. Smörblomma
 20. Viol
 21. Backskärvfrö
 22. Kummarin
 23. Lummemossa
 24. Stensöta
 25. Palmmossa
 26. Vispstarr
 27. Blåsippa
 28. Revlummer
 29. Hänglav
 30. Spiklav